Ventilirajuće fasade

Danas se ventilirane fasade primijenjuju diljem svijeta iz razloga što arhitektima omogućavaju da ispune sve zahtjeve u bilo kojoj klimi.

Uloga i prednosti ovješene, ventilirane fasade

Danas se ventilirane fasade primijenjuju diljem svijeta iz razloga što arhitektima omogućavaju da ispune sve zahtjeve u bilo kojoj klimi. Stvarajući dvostruku konstrukciju za vanjske zidove, ventilirani zračni prostor između fasadne obloge i vanjskog zida zgrade služi tome da se održi zdrava unutarnja klima. Pritom se minimizira utjecaj visokih ljetnih i niskih zimskih temperatura na temperaturu unutar građevine.

Ventilirane fasade pomažu kontroliranju vlage u svakoj klimi.
Bez obzira na to u kojoj ste klimi, vlaga uvijek predstavlja problem i može ozbiljno utjecati na sveukupnu izvedbu i životni vijek zgrade. Odgovor je ventilirana fasada koja je dizajnirana da diše.

Kiša koja uđe i kondenzirana vodena para odvode se kroz ventilirani zračni prostor koji ima nekoliko funkcija. Zrak unutar projektiranog ventiliranog prostora cirkulirat će zbog razlike tlaka zraka i razlike temperature kroz visinu zgrade.

U hladnoj klimi zrak koji struji kroz ventilirani prostor grije se pod utjecajem temperature zgrade što uzrokuje sušenje kondenzirane vodene pare nakupljene na stražnjem dijelu fasadnih ploča. Vanjski zidovi uvijek su suhi, a količina energije potrebne za grijanje unutarnjih prostora minimizira se.

1.Fasadna obloga –Compact Eksterijer ploče,
2.Ventilirani zračni prostor,
3.Izolacija,
4.Vanjski zid građevine

U toploj klimi vrući zrak se diže prema vrhu zgrade stvarajući vakuum koji omogućava ulaz svježeg i hladnijeg zraka. Hladni zrak potom struji kroz ventilirani zračni prostor i hladi vanjske stijenke zgrade. Time se smanjuje potrošnja energije potrebne za hlađenje unutarnjih prostora zgrade.

1.Fasadna obloga –Compact Eksterijer ploče,
2.Ventilirani zračni prostor,
3.Izolacija,
4.Vanjski zid građevine

Fasadna obloga dozvoljava odvodnju kišnih kapi i kondenzirane vodene pare kroz reške (fuge), a zrak koji cirkulira kroz ventilirani prostor pomaže u sprečavanju kondenzacije. Vanjski zidovi uvijek su suhi što doprinosi njihovoj trajnosti kroz dugi niz godina.

1.Fasadna obloga – Max Compact Eksterijer ploče,
2.Ventilirani zračni prostor,
3.Izolacija,
4.Vanjski zid građevine

Ventilirane fasade imaju prostor između fasadne obloge i vanjskog zida – idealno mjesto za izolacijske materijale. Eventualne kapljice kiše i kondenzirane vodene pare suše se pod utjecajem strujanja zraka u ventiliranom zračnom prostoru, tako da izolacijski materijal ostaje u dobrom stanju i učinkovit kroz dugi niz godina.
Preporučena minimalna širina ventiliranog zračnog prostora iznosi 40 mm, a preferirana širina je 60 mm.

Izolacija

Sistem ovješene ventilirane fasade može se koristiti pri različitim energetskim zahtjevim s individualno kalkuliranom izolacijom. Može se koristiti izolacijski materijal bilo koje željene debljine. To znači da se lagano mogu postići izolacijske vrijednosti tipične za niskoenergetske kuće, te sukladnost s trenutnim odredbama o štednji energije. U skladu s energetskim potrebama, izolacija maksimizira održavanje određene topline unutar građevine. Smanjujući energiju potrebnu za grijanje, ovješena ventilirana fasada minimizira emisije CO2 iz sistema grijanja.

Zaštita od vlage i kondenzacije vodene pare

Konstrukcija ovješene ventilirane fasade smanjuje difuziju pare iz unutrašnjosti zgrade prema van: vlaga iz konstrukcije ili proizašla iz same upotrebe zgrade uklanja se kroz stražnji ventilirajući prostor. Tako se osigurava dugotrajno funkcioniranje izolacije i daje značajan doprinos ugodnoj i zdravoj  unutrašnjoj klimi.

Zaštita od kiše

Ovješena ventilirana fasada podliježe normama za „stres“ grupu III sukladno DIN 4108-3 te je otporna na kišu. Stražnji ventilacijski prostor između izolacije i fasadne obloge brzo raspršuje vlagu.

Zaštita od buke

Ovisno o debljini izolacijskog sloja, dimenziji ploča i proporcijama otvora, zaštita od buke može doseći i 14 dB.

Ekologija

Minimiziranje emisije CO2.
Upotrebom ovješenih ventiliranih fasada, postižu se zadani ekološki ciljevi i kod izgradnje novih zgrada i kod renovacija već postojećih: mjerljivo smanjenje energije potrebne za grijanje minimizira emisije CO2, jednog od najvećeg zagađivača okoliša.

Ekonomski aspekti

  • Dugoročno zadržavanje vrijednosti i respektabilnosti zgrade
  • Dugački intervali održavanja i niski prateći troškovi
  • Točna procjena troškova, čak i u slučaju renovacija.
  • Izrada pod bilo kakvim vremenskim uvjetima
  • Uštede na angažiranju skela zbog brzine izrade
  • Nema troškova odlaganja otpada tijekom faze izrade
  • Mogućnost recikliranja